Forside

Programpakker
opkrævning
skift af pakke
ophør

fraflytning

rykkere

Valgfrie tv-kanaler
tv-boks

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Vedtægter
geografi

Nyhedsarkiv

Møder

 

Tre programpakker - 2021

Grundpakke:  2500 kr. om året.

Mellempakke: 4800 kr. om året.

Fuldpakke: 6300  kr. om året.

Ovennævnte priser er inklusive kontingent til foreningen. Det er på 500 kr. om året.

Opkrævning

Man betaler for et år ad gangen og typisk i januar måned. Hvis man ønsker at betale over flere gange, skal man blot henvende sig til vor tekniker Ib Jensen. Se adressen på forsiden.

Skift af programpakke

-Et skift koster 575 kr. Årsag: Det kræver en tekniker.

-Det er vor tekniker Ib Jensen, som skal have skriftlig besked - mail eller brev - om skiftet. Se adresse på forsiden.

-Når Ib Jensen har modtaget skriftlig besked, sender han en girokort på 575 kroner.

-Når girokortet er betalt, vil skiftet ske.

-Bemærk, at pakkeskiftet normalt finder sted først i måneden, og at man skal give besked senest den 5. i måneden før.
Eksempel: Ønsker jeg at skifte pakke i begyndelsen af juli, skal jeg give besked senest den 5. juni.

Ophør og udmeldelse

Ønsker man at udtræde af foreningen, skal det blot meddeles Jelling Radio og TV.  Det koster intet at melde sig ud, men skal der lukkes for signalet, koster det 575 kroner. Se adressen på forsiden.

Vær opmærksom på følgende: Har man betalt for et helt år, får man penge tilbage. Opgørelsen sker kvartalsvis. Ønsker man for eksempel at udmelde sig af foreningen pr. 1.7. , skal man senest give meddelelse om det den 10.6. Man vil så få penge retur for de to sidste af årets kvartaler.

Fristerne er altså således:

10.3. hvis ophør pr. 1.4. = penge tilbage for 3 kvartaler, hvis betalt for et år

10.6. hvis ophør pr. 1.7. = penge tilbage for 2 kvartaler, hvis betalt for et år

10.9. hvis ophør pr. 1.10 = penge tilbage for 1 kvartal, hvis betalt for et år

10.12 hvis ophør pr. 1.1. = ingen penge tilbage.

Oprettelse

Ønsker du din bolig tilsluttet antennenettet koster det normalt 3500 kr. Beløbet dækker det hele indtil første tilslutningspunkt bortset fra gravearbejdet på egen grund.  Tag kontakt med vor tekniker Ib Jensen. Se adressen på forsiden

Fortryder man et ophør, kan man blive medlem igen, men det kræver et teknikerbesøg, og det koster normalt 1000 kroner.

Fraflytning

I forbindelse med ejerskifte indgår kontingentet som regel i refusionsopgørelsen. Er der tale om lejeboliger, må lejerne ordne det indbyrdes.

Nogle udlejere ordner betalingen over huslejen; på den måde behøver lejerne, når de fraflytter, ikke at aftale noget med den nye lejer.

Man får penge tilbage, hvis man har betalt for et helt år. Se under ophør længere oppe på siden.

Rykkere

-Manglende betaling medfører et rykkergebyr på 100 kr.

-Betales rykkergebyr og kontingent ikke, lukker foreningen for signalet

-Genåbning kræver betaling af kontingent, rykkergebyr samt gebyr for åbning af signalet. Sidstnævnte er på 1000 kr.