Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen den 28 marts 2012.
 

1. Valg af dirigent.
Ole Døssing blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.

2. Formandens beretning.
2011 var året hvor man mere eller mindre begyndte at køre MPEG4-signal. Antenneforeningerne skal afgive plads til kommunikationsselskaber, uden kompensation.

Det bliver frekvensbåndet  800-900 Mhz, så der skal muligvis flyttes kanaler.

Vi er begyndt at se os om efter en anden udbyder på tv-siden. Vi har haft kontakt til Vejen Net. Der har været afholdt stormøde med byens øvrige antenneforeninger mhp et samarbejde, men det kom der ikke noget ud af.

Vi er begyndt at overveje at få opsat et teknikhus, så vi fremover kan få mulighed for at få signaler et andet sted fra. Opførelsen af et teknikhus vil koste 350.000 kr incl opgravning.

Det var året hvor nogle var bange for at miste TV 2, da den blev betalingskanal fra 2012. Men vi kunne berolige med, at ingen af vores medlemmer ville miste signalet.

Vores kontrakt med YouSee og Dansk Kabeltv er opsagt pr 31-12-12. Hvis vi ikke gjorde dette ville vi være bundet endnu 2 år.

Nu har vi mulighed for at finde en anden løsning, og ellers kan vi genforhandle med ovennævnte.

Vi er medlem af FDA, som varetager vores interesser.

Der har været stor udskiftning i deres bestyrelse.

Vores kontingent hertil er steget med 3 kr pr medlem.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Regnskab og budget
Kasserer Heine Fritze fremlagde regnskabet for 2011 og budget for 2012. Der blev foreslået en kontigentstigning fra  250 kr  til 275 kr + moms.
Generalforsamlingen godkendte regnskab.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af bestyrelse.
På valg var Kasserer Heine Fritze, Flemming Larsen og Leif Kiim. Alle genopstillede og alle blev valgt.

6. Valg af revisor
På valg var Hans-Henrik Madsen. Han genopstillede og blev valgt.

7. Valg af suppleanter.
E
lse Villadsen blev valgt og Bo L. Andersen blev valgt som revisorsuppleant.

8.  Ændringer af vedtægter
Ingen ændringer.

9. Evt
Intet

Referant: Lone Thaysen