Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen den 26 marts 2013
 

1. Valg af dirigent.
Ole Døssing blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formanden slog fast, at det forløbne år har været roligt. Formanden kunne også se tilbage på et år, hvor bestyrelsen har arbejdet på at finde et egent sted til et teknikhus.

-Medlemmerne efterspørger hurtigt internet. Og det vil kræve, at vores net opdeles i fire øer, sagde Jan Jensen.

Bestyrelsen var ellers nået langt med placeringen af et teknikhus ved Vejle Vindmølle.

-Men nu har Vejle Kommune sat huset ved møllen til salg for godt en mio. kr. Jeg har tilbudt kommunen 250.000 kroner, men har endnu ikke hørt fra juridisk afdeling, sagde Jan Jensen med et smil på læben

2012 har været et år uden de store udgifter til ledningsnettet.

-Det glæder vi os selvfølgelig over. Omvendt er vi også klar over, at der hurtigt kan opstå fejl eller brud på ledningsnettet, sagde Jan Jensen.

Formanden udtrykte en vis skuffelse over fremmødet.

-På den anden side kan et lavt fremmøde tolkes som et udtryk for, at foreningen medlemmer er glade og tilfredse med bestyrelsens arbejde.

Forsamlingen godkendte formandens beretning

3. Regnskab og budget
Kasserer Heine Fritze fremlagde regnskabet for 2012 og budget for 2013. Overskuddet var på 150.000 kroner.
Generalforsamlingen godkendte regnskab.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg af bestyrelse.
På valg var formanden, sekretæren og et bestyrelsesmedlem.
Jan Jensen blev genvalgt som formand. Ole Døssing blev genvalgt som sekretær. Lone Thaysen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

6. Valg af revisor
På valg var Dennis Bruun Eriksen. Han genopstillede og blev valgt.

7. Valg af suppleanter.
E
lse Villadsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, og Bo L. Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant.

8.  Opkrævning af kontingent

9. Eventuelt
Intet

Referant: Flemming Larsen