Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Generalforsamling i Søndermarkens Antenneforening torsdag den 19. marts 2015

1.      a. Valg af dirigent.
Sekretær i Søndermarkens Antenneforening, Ole Døssing.


b. Formandens beretning
Jan Jensen, formand i Søndermarkens Antenneforening, kunne se tilbage på et roligt år. I sin årsberetning kom han blandt ind på emner som YouSees ”Vælg-selv”-kanaler, som 20 ud af foreningens 850 medlemmer, har valgt at gøre brug af. Samtidig nævnte han, at foreningen har underskrevet en ny treårig kontrakt med YouSee. Udbyderen betaler til gengæld omkostningerne i forbindelse med en såkaldt ø-opdeling, når det gælder foreningens internetbrugere. Endelig kom formanden også ind på, at der er indgået et forlig med et af foreningens medlemmer om betaling.


c. Aflæggelse af regnskab
Revisor Nicki S. Pedersen fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 14.976 kr. Et medlem efterlyste bedre tid til at sætte sig ind i regnskabet. Formanden lovede, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen i 2016 vil fremgå, at interesserede vil kunne få en mail med eller tilsendt regnskabet på post. Et andet medlem ønskede, at det fremgik lidt tydeligere af regnskabet, hvor beløbet fra forliget med en ejendomsejer stod i regnskabet.


d. Indkomne forslag
Ingen.


e. Valg af bestyrelsen
På valg var Jan Jensen, formand, Ole Døssing, sekretær, Lone Thaysen. De blev alle genvalgt.


f. Valg af revisor

På valg var  Nicki S. Pedersen, 2. revisor. Han blev genvalgt.


g. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor

Else Villadsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Som revisorsuppleant valgtes  Marianne Stormes.  Bøgevang 31, Vejle.


h. Nye vedtægter

Foreningens nye vedtægter blev godkendt.


i. Eventuelt
Intet

 Flemming Larsen