Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen 2007

Til generalforsamlingen var mødt 22 ud af ca. 1000 medlemmer.

1 Valg af dirigent
Ole Døssing blev valgt til dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, med annonce i Vejle Amts Folkeblad, Uge avisen og på vores hjemmeside.

2 Formandens beretning
Formanden, Jan Jensen fremlagde beretning.
Beretningen blev godkendt

3 Aflæggelse af regnskab
Poul-Erik Hømlund fremlagde regnskabet for 2006, derefter blev regnskabet for 2005, 2006 og et budget for 2007 fremlagt til sammenligning, så alle kunne se den positive udvikling.

2005 var der et underskud på 67.614
2006 var der et overskud på 287.028
Budgetteret for 2007 er 83.000 – men allerede nu ved vi, der er kabel arbejde på vej, så om tallet holder, vil vise sig.
Regnskabet blev godkendt.

4 Indkommende forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5 Kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet forbliver det samme, så beløbet er 250 kr.
Blev vedtaget med alle stemmer.

6 Valg af formand
Claus Norup Pedersen blev valgt

7 Valg af kasserer
Ulrik Husmand, Søndermarksvej 64, blev valgt for et år, da valget er for lige år.

8 Valg af sekretær
Ole Døssing blev valgt.

9 Valg af bestyrelses medlem
Jan Jensen blev valgt for 2 år
Bruno Jensen blev valgt for 2 år
Flemming Larsen blev valgt for 1 år

10 Valg af revisor
Heine Fritze blev genvalgt

11 - Valg af Revisorsuppleant
Erling Lyngsø blev genvalgt

12 Eventuelt
Jan Jensen var meget tilfreds med vores hjemmeside, derfor ville han forhøre sig om, Carsten Rønne Hansen ville fortsætte med at vedligeholde hjemmesiden. Det ville Carsten godt, det ville blive diskuteret på et bestyrelsesmøde om idèen kunne bruges.
Det blev konstateret i vedtægterne står, indkommende forslag skal være inde inden 1. marts, men i indkaldelsen står der 8 dage, hvad er gældende.
Bestyrelsen vil se på dette og komme med en løsning.

Der var stor spørgelyst til valg af programmer, der var bred enighed om en ny afstemning.
Det blev konstateret, det er meget svært at bytte kanaler, når prisen for kanalerne ikke er kendt, prisen er hemmeligholdt, da det er en forhandling mellem antennebestyrelsen og TDC.
Det kunne være en idé at gruppere kanalerne efter pris og sende programvalg af sted sammen med den årlige folder.
Bestyrelsen vil se på dette.

Hvordan kan jeg være sikker på, at mit antennebidrag kommer til antenneforeningen og ikke ”bare” forsvinder i lommen på udlejer.
Hvis antenneforeningen ikke modtager antennebidraget bliver tilslutningen lukket.

12 - A – Information om IP-telefoni ved A+
Der blev informeret om IP-telefoni og om de tiltag der er gjort for at forbedre service  oplevelsen ved A+

Referent ved generalforsamlingen:

Carsten Rønne Hansen