Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

Referat fra generalforsamlingen den 17. marts 2009

1. Valg af dirigent
Ole Døssing blev valgt til dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, med annoncer i Vejle Amts Folkeblad, Ugeavisen og på vores hjemmeside.

2. Formandens beretning
Formanden, Jan Jensen fremlagde beretning.
Jan Jensen kunne se tilbage på et turbulent år.

- Jeg ved, at Viasats kanaler vil stige endnu engang i år, så jeg synes, det er ved at være på tide at sige stop. Jeg ved, der er flere og flere bestyrelser rundt omkring i hele Danmark, som er træt af disse ublu opkrævningsmetoder og derfor alvorligt overvejer, om man skal fjerne disse kanaler, fortalte foreningens formand, Jan Jensen.

Formanden kom også ind på de generelle stigningerne hos YouSee, og slog her fast, at det har fået foreningen til at se sig om efter en anden udbydere.

Han kunne også se tilbage på et år, hvor foreningens programudbyder, YouSee, et par gange har flyttet rundt på kanalerne.

Her blev det anbefalet, at medlemmerne tilmeldte sig foreningens nyhedsbrev, da man så får besked om disse ændringer.

Et andet emne var, at A+ hidtil har betalt 80.000 kroner om året for at benytte antenneforeningens kabler. Det er slut fra næste år.

- Det kan selvfølgelig give nogle problemer, hvis vi skifter internetudbyder på grund af vores email-adresser. Men vi har fået bekræftet, at der er mulighed for at købe domænenavnet af A+ for et overkommeligt beløb, sagde Jan Jensen.

Endelig kom formanden i sin beretning også ind på problemer med personer, der ulovligt skaffer sig adgang til foreningens tv-kasser og kobler sig på eller går uden om et filter og derved får flere kanaler ind i huset, end de har betalt for. Det er problem, som bestyrelsen fortsat arbejder på at finde en løsning på.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab
Foreningens kasserer gennemgik tallene i regnskabet i det forløbne år og i indeværende år.

Foreningen kom ud af året med et overskud på godt 69.000 kroner, og de skal bruges til at styrke egenkapitalen, som er på 311.000 kroner. Målet er en halv million, da betalingsfristerne hos udbyderne er rykket, så foreningen nu skal betale, inden det årlige kontingent fra medlemmerne bliver opkrævet i januar. Overskuddet i indeværende år, forventes at blive nogenlunde det samme.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkommende forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem
Formanden Jan Jensen blev genvalgt. Sekretæren Ole Døssing blev genvalgt. Bruno Jensen blev genvalgt.

6. Eventuelt
Intet

Referat: Flemming Larsen