Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde
Antenneforeninger

Nyhedsarkiv

Møder

 

1.   Søndermarkens Antenneforening

referat af generalforsamling den 29.3.2016

 

1 Valg af dirigent
Ole Døssing blev valgt som dirigent.

2 Valg af referent og stemmetæller
Flemming Larsen og Lone Thaysen blev valgt.

3 Bestyrelsens beretning.
Se link

Bo Lund Andersen spurgte ind til, om der er mange der stikker af fra regningen, mens Leo Kristensen spurgte om der var noget man kunne gøre i den forbindelse.

Det ville bestyrelsen undersøge.

Beretningen blev godkendt.

4. Beslutninger, som skal forelægges generalforsamlingen
Ikke noget at orientere om.

5. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Heine Fritze gennemgik regnskabet, og oplyste i en forbindelse at foreningens egenkapital ligger på godt 1000 kroner per medlem. Der er på nuværende tidspunkt 734 medlemmer. Underskuddet i 2015 var på cirka 185.000 kroner. En af årsagerne er et tab på hotel Australia.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

6. Behandling af forslag
Der var ikke kommet nogen forslag

7. Behandling af budget og fastansættelse af kontingent.
Kasserer Heine Fritze gennemgik budgettet, og bestyrelsen fik tilladelse til at hæve kontingentet fra 350 plus moms til 400 kroner plus moms per 2017.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg var Leif Kiim, kasserer Heine Fritze og Flemming Larsen. De blev alle genvalgt, mens Else Villadsen blev genvalgt som suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg var Hans-Henrik Madsen. Han blev genvalgt, mens Bo Lund Andersen blev valgt som suppleant.

10. Eventuelt
Under eventuelt blev det drøftet, om muligheden for internet til medlemmer uden tv-pakker. Det bliver nok muligt fra den 1.7.


Flemming Larsen