Forside

Programpakker,
skift af pakke
priser

Kontakt,
Bestyrelsen

Internet,
Telefoni

Digitalt

Flytning
betaling

Vedtægter

Dækningsområde

Nyhedsarkiv

Møder

 

Ekstraordinær generalforsamling

  • afholdes onsdag den 5. september klokken 1900 på Vejle Bibliotek i mødelokalet på 1.sal

  • Dagsorden:
    Valg af dirigent
    Valg af formand
    Valg af kasserer
    Valg af andre bestyrelsesmedlemmer

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Den fungerende formand Ole Døssing bød forsamlingen velkommen og forklarede, hvorfor bestyrelsen havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling:

På generalforsamlingen i marts 2007 valgtes Claus Norup Petersen som formand. På grund af sit arbejde har Claus besluttet at opgive hvervet som formand. Han har simpelt hen ikke tid.

På samme generalforsamling valgtes Ulrik Husmand som kasserer men måtte også på grund af sit arbejde opgive posten. Det skete i maj 2007. Bestyrelsen besluttede da at lade formanden midlertidigt overtage funktionen som kasserer.

Da foreningen nu både står uden formand og uden kasserer ser bestyrelsen ingen anden udvej end at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Valg af dirigent
Ole Døssing foreslog Leif Kiim, der blev valgt. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om varsel og annoncering.

Valg af formand
Bestyrelsesmedlem Jan Jensen valgtes til formand. Valget gælder til marts 2009.

Valg af kasserer
Heine Fritze valgtes til kasserer. Han fratræder dermed som revisor. Som erstatning indtræder revisorsuppleanten Erling Lyngsø. Valget gælder til marts 2009

Valg af bestyrelsesmedlem
Leif Kiim blev valgt.

Ole Døsssing
sekretær

Fremmøde: 5 personer